Chcete zvýšit úroveň důvěry mezi vedením organizace a zaměstnanci? 

Pomůžeme vám implementovat diskrétní řešení pro whistleblowing ve vaší společnosti. Společnost Moore Advisory CZ vyvinula unikátní, efektivní a zabezpečený Vnitřní oznamovací systém, díky kterému nebudou mít vaši zaměstnanci obavy svěřit se s případnými problémy.

Co je to whistleblowing?

I v profesním prostředí může docházet k porušování pravidel hry. A jakožto zaměstnavatelé byste měli mít o dění na pracovišti přehled. Kvůli obavám zaměstnanců se ale často o nepravostech nedozvíte. Proto byl definován Whistleblowing – termín užívaný pro ochranu oznamovatelů, který svým významem symbolizuje pískání na píšťalku ve sportu. Jde o proces, kdy jednotlivec upozorní na neetické nebo nevhodné praktiky v organizaci.

Proč whistleblowing nepodceňovat?

Mnoho zaměstnavatelů věří, že pro dodržení zákona o ochraně oznamovatelů stačí vytvořit interní e-mailovou schránku, na kterou se zaměstnanci můžou obracet. Ti ale mohou mít strach, že se jejich stížnost dostane k osobám, kterých se týká nebo dojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele ostatním zaměstnancům. S naším řešením tento strach odbouráte – postaráme se o to, že jméno oznamovatele zůstane v rámci kolektivu anonymní.

Chráníme oznamovatele nepravostí

Co nabízíme?

Komplexní řešení pomocí VOS

Komplexní řešení problematiky ochrany oznamovatelů v podobě implementace elektronického nástroje – Vnitřního oznamovacího systému. A to včetně procesu ochrany oznamovatelů, definování a zajištění fungování elektronického nástroje a vypracování potřebné interní dokumentace i proškolení zaměstnanců.

Vše zpracujeme a prošetříme

Postaráme se o příjem podání oznamovatelů v elektronické, písemné i osobní formě, přičemž zajistíme posouzení jejich relevantnosti i případné prošetření ve spolupráci s určenými pracovníky povinného subjektu. Zároveň vypracujeme návrh vhodných opatření k nápravě.

O dokumentaci se postaráme za vás

Místo vás vedeme veškerou dokumentaci o jednotlivých přijatých oznámení a řádně je archivujeme.

Poskytneme řešení na míru

Komplexní zajištění ochrany oznamovatelů se liší podle počtu zaměstnanců společnosti. Vhodné řešení vám poskytneme, ať už jste menší firma do 100 zaměstnanců nebo velká organizace, a to již od 450 Kč bez DPH/měsíc.

Jste firma s 50 a více zaměstnanci?

Nechte legislativu na nás!

S námi nemusíte mít strach ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Pomůžeme dodržet všechny požadavky a snížit riziko trestní odpovědnosti vaší organizace.*

* Společnost Moore přijala takové bezpečnostní záruky, aby byla identita oznamovatele řádně zabezpečena. Nabízené služby jsou poskytovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a souvisejících právních předpisů, zejména pak zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Současně přijala bezpečnostní záruky v oblasti kyberbezpečnosti.

kontaktní formulář

Napište nám!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nejčastější dotazy a odpovědi

Q&A

KOHO SE TÝKÁ WHISTLEBLOWING?
JAKÉ NOVÉ POVINNOSTI WHITLEBLOWING ZAMĚSTNAVATELŮM PŘINÁŠÍ?
KDO SE ZABÝVÁ OCHRANOU OZNAMOVATELŮ?
CO JE ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ?
CO JE VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM?
CO JE TO SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ?
NAŠE SLUŽBY VYUŽÍVAJÍ